Pozemky Kramolna - Trubějov

Jedná se o prodej pozemků o celkové výměře 42.855 m2 v obci Kramolna, v části Trubějov - Pruty, ležící asi 4 km SZ od centra Náchoda. Pozemek kultury ovocný sad o výměře 25.145 m2 se nachází dle platného ÚP mimo zastavěné území a leží v plochách ZS – zeleň soukromá vyhrazená, pozemek kultury orná půda o výměře 17.710 m2 leží také mimo zastavěné území v plochách NSpz – plochy smíšené nezastavěného území – s funkcí přírodní a zemědělskou. Oba pozemky však navazují na zastavěné území obce s plochami BI – bydlení v rodinných domech městských a příměstských a BV – bydlení v rodinných domech, venkovských. Lze zažádat o změnu územního plánu a zařadit pozemek do ploch pro výstavbu k bydlení. Jedná se o pozemky mírně jihozápadně svažité, umístěné v klidném místě, uprostřed přírody, v okolí louky a lesy. Místo bez hluku silniční a vlakové dopravy a bez negativních důsledků satelitní výstavby. V blízkosti autobusová zastávka. Možnost koupě vcelku i jednotlivě, nebo odměřit žádanou výměru geometrickým plánem. \"DOBRÁ INVESTICE\"

500 Kč/m2
Č.zakázky: 918-180791
Lokalita: Trubějov
Město: Kramolna
Typ objektu: Pozemky
Druh: jiný pozemek
Plocha: 1500 m2
Užitná plocha: -
Zastavěná plocha: -
Podlahová plocha: -
Plocha pozemku: -